Harbert van der Kaap


Water­schaps­be­stuurder

Harbert van der Kaap is waterschapsbestuurder voor Partij voor de Dieren Rijnland. Daarnaast is hij duo-raadslid bij Partij voor de Dieren Leiden, na 4 jaar raadslid te zijn geweest. Een van zijn successen in de Leidse gemeenteraad is het voorstel voor een woontoren als verticaal bos, waarvan de bouw dit jaar start. Harbert woont in Leiden met zijn kat/huisgenoot Tink, en is een bierkenner en groot kunstliefhebber.

Natuur verbeteren en beschermen

Vergroening en versterking van de biodiversiteit zijn kernbegrippen die voor Harbert ook bij het waterschap van groot belang zijn. Harbert: “We hebben in Nederland een onhoudbare agro-industrie gecreëerd, gebaseerd op de uitbuiting van dieren, natuur en milieu en het idee dat een oneindige groei mogelijk is in een wereld met beperkte middelen en grondstoffen. Het waterschap heeft dit idee altijd ondersteunt door waterpeilen kunstmatig laag te houden voor de behoefte van de agrarische sector. Maar de biodiversiteits- en klimaatcrisis vragen om andere maatregelen.”

Harbert wil dat het waterschap zich in de komende jaren volledig inzet voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Ook vindt hij dat de grondwaterpeilen verhoogd moeten worden om daling en uitdroging van de bodem tegen te gaan. Zo kan de natuur herstellen en biodiversiteit verbeteren.

Water leidend

We moeten dus mét het water gaan werken in plaats van er tegen. Harberts favoriete gebied in Rijnland is dan ook de Burcht in Leiden, in de 9e eeuw ontworpen bij de plek waar de Oude en de Nieuwe Rijn samenkomen. Het water was toen al bepalend voor hoe gebied ingericht werd. Harbert: “Een idee dat in de loop der tijd verloren is gegaan, maar waarvan het nut nu gelukkig weer begint door te dringen.”