Harbert van der Kaap


Water­schaps­be­stuurder

Harbert van der Kaap is onze waterschapsbestuurder en lijsttrekker voor de komende verkiezingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Harbert was van 2014 tot 2022 actief in de gemeenteraad van Leiden, eerst als duoraadslid en van 2018 tot 2022 als raadslid, met stedelijke ontwikkeling in zijn portefeuille. Zijn amendement om een woontoren als verticaal bos uit te voeren vormde een startpunt voor de vergroening van een stad waar ook meer gebouwd moet worden. Vergroening en versterking van de biodiversiteit zijn kernbegrippen die ook bij het Waterschap van groot belang zijn. Decennialang zijn het de intensieve landbouw en veeteelt, de agro-industrie, die gefaciliteerd zijn door het Waterschap. Waterpeilen zijn kunstmatig laag gehouden en dat is ten koste gegaan van natuur en biodiversiteit. Dat moet anders. Biodiversiteit en natuurherstel moeten de prioriteiten van het Waterschap worden. De agro-industrie is te lang de dominante factor bij de Waterschappen geweest. Dat kan anders, dat moet anders.

Je kunt nu nog kiezen!