Water is van levensbelang!


Voor elke vorm van leven

Onze idealen

Schoon en gezond water

Dieren verdienen bescherming

Meer natuur, beter klimaat

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Duurzaam en circulair

Echte demo­­cratie

Onze mensen

Actueel

Nationale Kraan­wa­terdag

Vragen over kwaliteit oppervlaktewater

Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, stelt de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan het college in alle waterschappen in Nederland waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21). Ook de Partij voor de Dieren fracties in provincie Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland doen mee. De vragen gaan over de waterkwaliteit en het behalen van Europese richtlijnen, evenals h...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden