Water is van levensbelang!


Voor elke vorm van leven

Onze idealen

Schoon en gezond water

Dieren verdienen bescherming

Meer natuur, beter klimaat

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Duurzaam en circulair

Echte demo­­cratie

Onze mensen

Actueel

Zorgen om groene stem in Rijnland

na voorgestelde coalitie

De informateur heeft zijn eindverslag gepresenteerd bij het hoogheemraadschap van Rijnland. De voorgestelde coalitie bestaat uit BBB, VVD, PvdA, CDA en de niet-gekozen vertegenwoordigers van de agrarische sector. De partijen in Rijnland die in grootte gelijk of gegroeid zijn, meer steun, meer stemmen en meer zetels hebben gehaald zijn al in de eerste aanzet niet meegenomen.Daardoor lijkt Rijnland ...

Doe mee

Word actief

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich willen inzetten om de Partij voor de Dieren groter te maken. In alle provincies zijn leden actief in afdelingen of werkgroepen. In verkiezingstijd wordt volop campagne gevoerd door de leden van afdelingen en werkgroepen, daarbuiten organiseren zij regelmatig acties en evenementen om het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren nog meer bekendheid te geven.

  • Help de Partij voor de Dieren groter te maken
  • Geef het gedachtegoed meer bekendheid
  • Ontmoet gelijkgestemden