Bestuurs­vraag: Kade­werk­zaam­heden polderpark Crone­steyn


Indiendatum: 19 apr. 2021

Context

Bestuursvraag: De heer van der Kaap van de fractie Partij voor de Dieren stelt de volgende vragen:

  1. Waarom is ervoor gekozen om deze werkzaamheden op dit moment van het jaar, aan het begin van het broedseizoen, uit te voeren?
  2. Is het niet beter om dit soort werkzaamheden in het najaar te plannen.
  3. Snapt U de verontwaardiging en verontrusting van vaste bezoekers van het park als zij zien dat de net ontluikende oeverbegroeiing plaats maakt voor kaalslag?
  4. Er is waarschijnlijk geconstateerd dat er ter plekke geen watervogels aan het broeden waren, en dat zal voorlopig ook niet meer gaan gebeuren. Maar de weidevogels en ganzen die in direct aangrenzende weide broeden lopen grote kans verstoord te worden. Is hier rekening mee gehouden?

Vraag

Waarom is ervoor gekozen om deze werkzaamheden op dit moment van het jaar, aan het begin van het broedseizoen, uit te voeren?

Vraag

Is het niet beter om dit soort werkzaamheden in het najaar te plannen.

Vraag

Snapt U de verontwaardiging en verontrusting van vaste bezoekers van het park als zij zien dat de net ontluikende oeverbegroeiing plaats maakt voor kaalslag?

Vraag

Er is waarschijnlijk geconstateerd dat er ter plekke geen watervogels aan het broeden waren, en dat zal voorlopig ook niet meer gaan gebeuren. Maar de weidevogels en ganzen die in direct aangrenzende weide broeden lopen grote kans verstoord te worden. Is hier rekening mee gehouden?

Indiendatum: 19 apr. 2021
Antwoorddatum: 11 mei 2021

Context

Bestuursvraag: De heer van der Kaap van de fractie Partij voor de Dieren stelt de volgende vragen:

  1. Waarom is ervoor gekozen om deze werkzaamheden op dit moment van het jaar, aan het begin van het broedseizoen, uit te voeren?
  2. Is het niet beter om dit soort werkzaamheden in het najaar te plannen.
  3. Snapt U de verontwaardiging en verontrusting van vaste bezoekers van het park als zij zien dat de net ontluikende oeverbegroeiing plaats maakt voor kaalslag?
  4. Er is waarschijnlijk geconstateerd dat er ter plekke geen watervogels aan het broeden waren, en dat zal voorlopig ook niet meer gaan gebeuren. Maar de weidevogels en ganzen die in direct aangrenzende weide broeden lopen grote kans verstoord te worden. Is hier rekening mee gehouden?

Vraag

Waarom is ervoor gekozen om deze werkzaamheden op dit moment van het jaar, aan het begin van het broedseizoen, uit te voeren?

Antwoord

Het had de voorkeur om dit werk eerder te starten, maar vanwege de natte omstandigheden was het werk nog niet uit te voeren. De schade aan de ondergrond zou dan te groot worden. Begin april konden de werkzaamheden van start. Er is toen voor gekozen om de geplande werkzaamheden niet direct te starten, maar eerst een uitgebreide veldopname te doen van de mogelijk aanwezige nesten. Deze veldopname is uitgevoerd door Bureau Natuurzorg. Hierbij zijn geen broedende watervogels of grondbroeders aangetroffen. Tijdens de uitvoering van het werk is ervoor gezorgd dat door gebruik van mitigerende maatregelen er geen nesten zijn ontstaan in de onder handen zijnde strekking. Het werk betreft slechts een beperkt deel van de oevers in de omgeving en laat voldoende ruimte voor watervogels om verderop te nestelen.

Vraag

Is het niet beter om dit soort werkzaamheden in het najaar te plannen.

Antwoord

We werken normaal buiten deze periode. Echter, door onwerkbare weersomstandigheden is er eind vorig jaar vertraging in de planning opgelopen. Gezien dit werk in de broedperiode kwam te vallen is hier een extra veldopname gedaan om zeker te weten dat er geen broedvogels geschaad zouden worden. Vanuit het waterveiligheidsbelang heeft het wel urgentie om deze lage plek zo snel mogelijk op hoogte te brengen, vandaar dat verder uitstel niet aan de orde is.

Vraag

Snapt U de verontwaardiging en verontrusting van vaste bezoekers van het park als zij zien dat de net ontluikende oeverbegroeiing plaats maakt voor kaalslag?

Antwoord

Die zorgen zijn begrijpelijk, maar voor Rijnland weegt ook het belang van waterveiligheid zwaar. Bij een overstroming strekken de gevolgen vele malen verder dan deze (tijdelijke) negatieve effecten. Ook houden wij in de uitvoering rekening met de gevolgen voor flora en fauna. De bestaande toplaag is tijdelijk terzijde gelegd en na ophoging van de kade teruggeplaatst. Dit zorgt ervoor dat gebiedseigen zaden en wortelstokken gespaard blijven. En juist de uitvoer in het voorjaar zorgt ervoor dat deze soorten zich dan snel kunnen herstellen. De wortelstokken van de rietoevers en oeverbegroeiing zijn onder de kleilaag nog steeds aanwezig en zullen in de komende weken/maanden weer door de nieuwe kleilaag heen groeien. Een goede rietoever baadt zowel de ecologie als de waterveiligheid.

Vraag

Er is waarschijnlijk geconstateerd dat er ter plekke geen watervogels aan het broeden waren, en dat zal voorlopig ook niet meer gaan gebeuren. Maar de weidevogels en ganzen die in direct aangrenzende weide broeden lopen grote kans verstoord te worden. Is hier rekening mee gehouden?

Antwoord

Hier wordt rekening mee gehouden, de aannemer heeft een erkend ecoloog betrokken bij de uitvoering van de werkzaamheden. Die heeft een veldopname gedaan volgens de Rijnlandse werkprotocollen. Bij deze opname zijn er nog geen broedende watervogels of grond broedende soorten aangetroffen. Enige lokale verstoring door de werkzaamheden is onvermijdelijk. Er zijn echter geen aanwezige nesten of nesten in aanbouw verstoord.

Interessant voor jou

Bestuursvraag: Verbod op het gebruik van glyfosaat in pachtcontracten

Lees verder

Bestuursvraag: Vissterfte polderpark Cronesteyn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer