Arthur Stenfert Kroese


Water­schaps­be­stuurder

Arthur Stenfert Kroese is waterschapsbestuurder voor Partij voor de Dieren Rijnland. Hij woont in Oegstgeest en is docent recht en vice-voorzitter van een examencommissie bij de Hogeschool Rotterdam. Ook is hij zzp docent bij NCOI en LOI.

Een leefbare aarde voor alle wezens

Arthur ziet dat het eigenbelang van de mensheid de aarde op een onherstelbare manier verwoest. Biodiversiteit verdwijnt en dieren verliezen hun biotoop. Arthur: “De Partij voor de Dieren gaat voor een leefbare aarde voor alle wezens.”

Hij benadrukt dat het waterschap in Rijnland veel meer inspanningen moet gaan verrichten om het water schoon te krijgen, en voldoende water te behouden. Arthur: “Het structureel verhogen van het grondwaterpeil in veenweidegebieden is essentieel om Rijnland bewoonbaar te houden: geen rottende onderheiing van huizen, geen verdroogde natuur.” Daarbij zouden flora en fauna alle ruimte moeten krijgen, zoals bloemrijke dijken en het voorkomen van vissterfte in pompen.

Om de milieudoelstellingen te bereiken, is het volgens Arthur essentieel om de boeren te helpen in de omslag naar natuurvriendelijke akkerbouw en te streven naar een ecologisch verantwoorde bedrijfsvoering in de agrarische sector.

Dobberen

Een duidelijke visie dus, waar Arthur zich graag hard voor wil maken in het waterschap. “Een mens zonder visie dobbert doelloos door het leven”, benadrukt Arthur. Maar tot rust komen door je even onder te dompelen in de natuur is ook belangrijk. Zijn favoriete gebied in Rijnland ligt gelukkig vlak om de hoek: de Klinkenbergerplas. Daar wandelt hij regelmatig rond de twee plassen en geniet er volop van de natuur.