Bestuurs­vragen: Verwij­deren van riet­kragen


Indiendatum: 6 jul. 2022

Context

Op basis van artikel 30 van het Reglement van orde voor de verenigde vergadering en Commissies Rijnland 2005, stelt meneer Van der Kaap van de fractie Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Kent het college het gedane verzoek om niet ieder jaar de rietkragen te verwijderen en is daar adequaat op gereageerd?
  2. Is het noodzakelijk om de rietkragen ieder jaar volledig te verwijderen, of ziet het college mogelijkheden om in het kader van natuurherstel en versterking van de biodiversiteit deze rietkragen geheel of gedeeltelijk te laten staan? Zo nee, waarom niet. Zo ja, in welke vorm.
  3. Wat zijn de criteria om rietkragen te verwijderen en verschillen die per gebied?

Context:

Rietkragen in de vaart tussen het Pad van Oudshoorn en het Westeinde in Haarlem worden jaarlijks verwijderd. Betrokken bewoners hebben al eerder verzocht om dat niet ieder jaar te doen, of om het gedeeltelijk te doen, zodat watervogels in het riet kunnen nestelen.

Vraag 1

Kent het college het gedane verzoek om niet ieder jaar de rietkragen te verwijderen en is daar adequaat op gereageerd?

Vraag 2

Is het noodzakelijk om de rietkragen ieder jaar volledig te verwijderen, of ziet het college mogelijkheden om in het kader van natuurherstel en versterking van de biodiversiteit deze rietkragen geheel of gedeeltelijk te laten staan? Zo nee, waarom niet. Zo ja, in welke vorm.

Vraag 3

Wat zijn de criteria om rietkragen te verwijderen en verschillen die per gebied?

Indiendatum: 6 jul. 2022
Antwoorddatum: 6 sep. 2022

Context

Op basis van artikel 30 van het Reglement van orde voor de verenigde vergadering en Commissies Rijnland 2005, stelt meneer Van der Kaap van de fractie Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Kent het college het gedane verzoek om niet ieder jaar de rietkragen te verwijderen en is daar adequaat op gereageerd?
  2. Is het noodzakelijk om de rietkragen ieder jaar volledig te verwijderen, of ziet het college mogelijkheden om in het kader van natuurherstel en versterking van de biodiversiteit deze rietkragen geheel of gedeeltelijk te laten staan? Zo nee, waarom niet. Zo ja, in welke vorm.
  3. Wat zijn de criteria om rietkragen te verwijderen en verschillen die per gebied?

Context:

Rietkragen in de vaart tussen het Pad van Oudshoorn en het Westeinde in Haarlem worden jaarlijks verwijderd. Betrokken bewoners hebben al eerder verzocht om dat niet ieder jaar te doen, of om het gedeeltelijk te doen, zodat watervogels in het riet kunnen nestelen.

Vraag 1

Kent het college het gedane verzoek om niet ieder jaar de rietkragen te verwijderen en is daar adequaat op gereageerd?

Antwoord 1

Het college kent het verzoek. Het verzoek is voor het eerst in de vorm van een e-mail door een melder in 2020 geregistreerd. De melding is recent herhaald via facebook door dezelfde melder. Na ontvangst van de melding is klantcontact geweest. De melding is volgens protocol afgehandeld.

Vraag 2

Is het noodzakelijk om de rietkragen ieder jaar volledig te verwijderen, of ziet het college mogelijkheden om in het kader van natuurherstel en versterking van de biodiversiteit deze rietkragen geheel of gedeeltelijk te laten staan? Zo nee, waarom niet. Zo ja, in welke vorm.

Antwoord 2

Het is niet noodzakelijk om rietkragen ieder jaar volledig te verwijderen. Wij passen in de huidige werkwijze onderhoudsregimes toe waarbij rietkragen geheel of gedeeltelijk blijven staan voor natuurherstel en biodiversiteit. Meer informatie over de vorm en de algemene werkwijze staat hier. Voor het riet en de begroeiing van de oevers in de vaart tussen het Pad van Oudshoorn en het Westeinde in Haarlem geldt een onderhoudsregime voor een natuurvriendelijke oever (achter verdediging). De werkwijze voor deze oever is om ieder jaar ongeveer een kwart van het riet te verwijderen, zodat de gehele rietkraag na vier jaar éénmalig verwijderd is.

Vraag 3

Wat zijn de criteria om rietkragen te verwijderen en verschillen die per gebied?

Antwoord 3

Hoeveel riet en beplanting kan blijven staan, is afhankelijk van het type watergang (primair of overig). Per oevertype is vervolgens bepaald welk streefbeeld we hanteren en is het onderhoudsregime daarop afgestemd.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer