Water­schappen en Rijk onder­te­kenen Green Deal Energie


21 maart 2016

De waterschappen gaan nog meer werk maken van het opwekken van duurzame energie, zoals biogas, windenergie, zonne-energie en waterkracht. Ze streven ernaar binnen afzienbare tijd energieneutraal te worden. Dat staat in de Green Deal Energie, die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vandaag namens het Rijk ondertekende met de waterschappen en de stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).

“De waterschappen zijn de enige overheden die hun eigen duurzame energie opwekken. Daar ben ik trots op. Met deze nieuwe Green Deal willen we eruit halen wat erin zit en geen mogelijkheid voor energiebesparing en duurzame energie onbenut laten”, aldus minister Schultz.

Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen: “De waterschappen vinden het belangrijk klimaatverandering een stap voor te zijn. Wij proberen zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn. Maar er moet zeker nog een tandje bij. Wij nodigen burgers en bedrijven dan ook uit met duurzame initiatieven te komen, zodat we samen Nederland energieneutraal kunnen maken.”

Energieneutraal

Doel van de Green Deal is de opwekking van duurzame energie te versnellen en de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Hiervoor kunnen de waterschappen vele middelen inzetten, zoals rioolwaterzuiveringsinstallaties, poldergemalen, duurzame biomassa, terreinen en oppervlaktewater. In een eerdere Green Deal Energie (2011) spraken de waterschappen al met het Rijk af meer biogas te produceren, door rioolwaterzuiveringsinstallaties om te bouwen naar ‘Energiefabrieken’. De nieuwe Green Deal stimuleert daarnaast toepassing van andere vormen van duurzame energieopwekking, zoals windenergie, zonne-energie, warmte- en koudeopslag en waterkracht. Doel is in 2025 energieneutraal te worden. Daarvoor moeten de waterschappen net zoveel duurzame energie opwekken als nodig is om de bevolking van een stad als Rotterdam van elektriciteit te voorzien.

SER Energieakkoord

De nieuwe Green Deal Energie is een volgende stap in de uitvoering van het SER Energieakkoord, waarin is afgesproken dat de waterschappen in 2020 voor 40% in het eigen energieverbruik zullen voorzien. Naast energieopwekking wordt volop ingezet op energiebesparing. De ondertekening door minister Schultz, Meindert Smallenbroek (ministerie van Economische Zaken), Luc Kohsiek (STOWA) en Hans Oosters (Unie van Waterschappen) vond plaats tijdens de jaarlijkse Waterschapsdag in Den Haag.

Onderzoeksprogramma

Aan de Green Deal Energie is een onderzoekstraject gekoppeld van de STOWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De komende jaren wordt gezamenlijk meer dan 800 duizend euro extra geïnvesteerd in innovaties en onderzoek naar energieproductie en energiebesparing in het waterbeheer. Er wordt onder meer gekeken naar de mogelijkheid meer energie te besparen bij de poldergemalen van de waterschappen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/nieuws/2016/03/21/waterschappen-en-rijk-ondertekenen-green-deal-energie