Bestuur­lijke discus­sie­bij­een­komst Muskus­ratten bij Fort Wieric­ker­schans te Bode­graven


21 oktober 2016

Op 30 september jl. werd een bestuurlijke discussiebijeenkomst gehouden waarbij ook de muskusratten 'beheerders' aanwezig waren. Tijdens deze bijeenkomst werd een aantal dilemma’s voorgelegd. Deze dilemma’s werden met alle betrokken bestuurders van de deelnemende waterschappen in subgroepen bediscussieerd. De resultaten van deze discussie vormen het uitgangspunt van de nieuwe beleidsvisie vanaf 2017. Omdat niet alle uitkomsten van de veldproef bekend zijn, waren wij van mening dat deze bijeenkomst te voorbarig was. Wat daar nog bij komt is, dat wij later vernamen dat de veldproef verlengd wordt met nog eens twee jaar. Indien het beleid hetzelfde blijft als voorgaande jaren (wat voorstelbaar is, aangezien maar weinig bestuurders bereid zijn naar een diervriendelijker aanpak over te gaan), dan zullen nog heel veel muskusratten een gruwelijke dood sterven. Welke alternatieven ook aangedragen werden, het werd door de muskusratten 'beheerders' als onuitvoerbaar bestempeld. Overigens is het mijns inziens vreemd dat de muskusratten 'beheerders' betrokken worden bij het nieuwe beleid. Zij zijn niet onafhankelijk, aangezien zij hun brood verdienen met het doden van de dieren. Met een diervriendelijker aanpak, zal hun functie (op termijn) verdwijnen.