Nationale Kraan­wa­terdag


Vragen over kwaliteit opper­vlak­te­water

27 september 2023

Op Nationale Kraanwaterdag, die dit jaar valt op 27 september, stelt de Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan het college in alle waterschappen in Nederland waar ze vertegenwoordigd zijn (16 van 21). Ook de Partij voor de Dieren fracties in provincie Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland doen mee. De vragen gaan over de waterkwaliteit en het behalen van Europese richtlijnen, evenals het recente advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) met betrekking tot de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De Partij voor de Dieren heeft zich altijd ingezet voor de bescherming van ons kostbare watermilieu en het waarborgen van de kwaliteit van ons drinkwater. Met de recente zorgen over de waterkwaliteit in Nederland, inclusief rapporten over verontreinigde rivieren en de effecten van intensieve landbouwpraktijken, acht de Partij het noodzakelijk om deze kwesties aan te kaarten.

Het doel van de schriftelijke vragen is om duidelijkheid te verkrijgen over de huidige inspanningen van de waterschappen om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan Europese richtlijnen, zoals de KRW. Ook zal worden onderzocht hoe de aanbevelingen van de RLI met betrekking tot de KRW worden geïmplementeerd.

"Water is van levensbelang voor iedere vorm van leven. Het is essentieel dat we ons water goed beschermen en ervoor zorgen dat het aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet", aldus Linda Jansen en Pinar Coskun, algemeen bestuurders in Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard namens de Partij voor de Dieren. "Op Nationale Kraanwaterdag willen we benadrukken hoe belangrijk het is om onze waterbronnen te koesteren en ervoor te zorgen dat ons kraanwater veilig en schoon is voor alle Nederlanders."

De Partij voor de Dieren roept op tot transparantie en verantwoording van de waterschappen in hun inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het is van cruciaal belang dat de Nederlandse bevolking erop kan vertrouwen dat schoon en veilig drinkwater uit de kraan komt, en dat ons watermilieu wordt beschermd voor toekomstige generaties.

De schriftelijke vragen zullen op 27 september worden ingediend en de Partij voor de Dieren zal de antwoorden nauwlettend volgen om ervoor te zorgen dat er concrete acties worden ondernomen om de waterkwaliteit te verbeteren en de Europese richtlijnen en RLI-adviezen te implementeren.

Lees hier onze vragen

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Zorgen om groene stem in Rijnland

De informateur heeft zijn eindverslag gepresenteerd bij het hoogheemraadschap van Rijnland. De voorgestelde coalitie bestaat ...

Lees verder

Rijnland weigert natuurnoodtoestand uit te spreken

Het hoogheemraadschap van Rijnland wil niet de noodtoestand voor biodiversiteit en natuur uitspreken. Ons voorstel daarvoor d...

Lees verder