Commis­sie­ver­ga­dering Veiligheid en Gezond water


20 februari 2016

Afgelopen woensdag op 17 februari jl. had Rijnland weer de commissievergaderingen.

In de commissie Veiligheid&Gezond water is besproken dat Rijnland een pilot gaat starten inzake de loodemissie in het oppervlaktewater. Rijnland zal hierin een trekkersrol vervullen. Dit is zeer positief nieuws, aangezien wij ons als fractie zeer ernstig zorgen maken over de waterkwaliteit en het dierenwelzijn.

Verder hebben wij vragen gesteld aan het college over het beleid van Rijnland inzake de Kaderrichtlijn Water. De doelstellingen kunnen bijgesteld worden indien de eisen van de KRW niet gehaald worden. Wij zijn daar als Partij voor de Dieren uiteraard mordicus tegen. Het college heeft aangegeven bij de doelstellingen te blijven zoals deze zijn afgesproken.

Tot slot hebben wij een amendement ingediend over de aanpassingen van het WBP5, deze kunt u vinden onder de politieke stukken. Ook hebben wij een motie tegen TTIP ingediend. Wij houden u op de hoogte over de status.