Verhoging budget Ontwik­ke­lings­sa­men­werking


25 januari 2011

Motie Ontwikkelingssamenwerking

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in vergadering bijeen op 26 januari,

Constaterende dat,

• Er veel gebieden op aarde zijn die in toenemende mate getroffen worden door overstromingen.
• Sanitatie en het gebrek aan zuivering van afvalwater vooral in ontwikkelingslanden een toenemend probleem is.
• Het tekort en gezond drinkwater in ontwikkelingslanden dramatisch is en gemakkelijk kan leiden tot politiek instabiele situaties. (Oorlogen om water worden eerder verwacht dan oorlogen om olie.)

Overwegende dat,

• Nederland, als een van de rijkste landen ter wereld, de plicht heeft om ontwikkelingslanden steun te bieden.

• Binnen Rijnland de benodigde kennis en ervaring aanwezig is op het gebied van de bescherming tegen water, en de zorg voor gezond water.

• De bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking bij Rijnland slechts 1 fte bedraagt.


Draagt het college op

naar middelen te zoeken om het aantal fte’s gereserveerd voor ontwikkelingssamenwerking minimaal te verdubbelen.

Dick de Vos, Partij voor de Dieren


Status

Voor

Volgt

Tegen

Volgt

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer