Verbod verdrin­kings­vallen muskus­ratten


15 december 2010

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland in vergadering bijeen op 15 december 2010,

constaterende,
• dat muskus- en beverratten vaak worden gevangen met behulp van klemmen en verdrinkingsvallen,
• dat deze middelen uitermate wreed zijn doordat de gevangen muskusrat pas na enkele minuten stikt of verdrinkt,
• dat er betere alternatieven beschikbaar zijn of op dit moment worden ontwikkeld, waarbij de duur van de doodsstrijd aanzienlijk wordt verkort;
• dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen waarbij alternatieven in kaart worden gebracht voor de huidige dieronvriendelijke verdrinkingsvallen en klemmen, die uiteindelijk zullen leiden tot een verbod op het gebruik van verdrinkingsvallen
• dat het college van D&H van Rijnland eerder heeft toegezegd, af te zullen stappen van verdrinkingsvallen in het gebied van Rijnland

roept het Dagelijks bestuur op,

• het tijdpad aan te geven wanneer de verdrinkingsvallen niet meer in gebruik zullen zijn
• niet te wachten op de uitkomsten van Europees onderzoek
• in de contacten met de toekomstige bestrijdingsorganisatie, aan te dringen op een snelle ontwikkeling van alternatieven


En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer