Geiten­weitje Boeselijn


12 mei 2010

Motie Geitenweitje-Boeselijn in Lijnden

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland in vergadering bijeen op 12 mei 2010, gehoord hebbende de beraadslagingen,

draagt het Dagelijks bestuur op de huur van geitenweitje Boeselijn in Lijnden te handhaven op het niveau dat al bijna 30 jaar bestaat, zij het met een jaarlijkse verhoging conform het CBS prijsindex voor de gezinsconsumptie.

En gaan ver tot de orde van de dag.


Een korte geschiedenis
Het onderhavige terrein is steeds een opslagplaats geweest voor het Gemaal Lijnden. Nadat het daarvoor in onbruik is geraakt is het een illegale puinstort en vuilnisbelt geworden. Vanaf 1983 hebben omwonende vrijwilligers zich ingezet om er iets moois van te maken, wat uitmondde in geitenweitje Boeselijn.
Voor verdere informatie verwijzen indieners naar de brief die de vrijwilligers op 27 april 2010 aan de VV leden hebben verstuurd.

Korte toelichting op de motie in een aantal punten
1. Het geitenweitje heeft een belangrijke maatschappelijke functie, omwonenden, kinderen uit Lijnden, een lagere school in het nabijgelegen Badhoevedorp en bewoners van een bejaardenhuis in de nabijheid maken zijn regelmatige bezoekers van het geitenweitje.
2. De subsidiering van het geitenweitje is gering en onregelmatig, meestal is de jaarlijkse ontvangst van gelden slechts voldoende voor de dierenarts.
3. Het beheer van de dieren is zorgvuldig, in de Q-koorts periode is bijvoorbeeld het dekken van geitjes achterwege gebleven.
4. Het onderhoud, het plaatsen van het hek en het aanleggen van een drainage door de vrijwilligers heeft Groot Haarlemmermeer en later rechthebbende Rijnland een aanzienlijke kostenbesparing opgeleverd.
5. De communicatie tussen Rijnland en Boeselijn blinkt niet uit vriendelijkheid naar de burger. In vorige vergaderingen is regelmatig aan de orde geweest dat te verbeteren.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer