Ener­gie­neu­traal 2025


24 juni 2017

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bijeen in de vergadering op 21 juni 2017,

Gelet op:

Het Klimaatakkoord van Parijs,

Constateert dat:

Nederland in 2050 de CO2 uitstoot met 95% wil verminderen;

Nederland in een veranderingsproces zit om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energieoplossingen, de energietransitie;

Het Hoogheemraadschap van Rijnland, samen met de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland, Omgevingsdienst West-Holland en 14 gemeenten daartoe werkt aan een regionaal energieakkoord;

Ambitie van dit regionaal energieakkoord is om in 2050 energieneutraal te zijn als regio; dit te bereiken door 80% van de energie duurzaam op te wekken in de regio en de overige 20% duurzaam in te kopen;

Veel gemeenten in de regio door de verstedelijkingsopgave complexe ruimtelijke uitdagingen hebben om invulling te geven aan de energietransitie;

De Tweede Kamer op 17 november 2014 een motie heeft aangenomen waarin zij de regering oproepen met de waterschappen te inventariseren wat er nodig is om de waterschappen in 2025 energieneutraal te laten zijn;

Overweegt dat:

Het Hoogheemraadschap in het werk dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van klimaatverandering;

Het Hoogheemraadschap in staat wordt geacht om energieneutraliteit te behalen in 2025 vanwege het bezit van gronden en assets als zuiveringsinstallaties en gemalen;

De ambitie van het regionaal energieakkoord Holland Rijnland gezamenlijk opgepakt moet worden;

Verzoekt Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland daarom:

De ambitie uit spreken dat het Hoogheemraadschap van Rijnland in 2025 energieneutraal is;

In het eerste kwartaal van 2018 een concreet plan van aanpak om dit te bereiken aan de VV voor te leggen;

Een investeringsopgave hiervoor te geven in het MJP van 2019.

En gaat over tot de orde van de dag.


Status

Voor

PvdA, WaterNatuurlijk, CU/SGP, 50+, AlgemeneWaterschapspartij

Tegen

CDA, VVD, GeborgdBedrijvenenAgrariërs

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer