Serveren van een plant­aardig buffet voor­af­gaand aan de VV en commis­sie­ver­ga­de­ringen binnen Rijnland


28 maart 2018

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in vergadering bijeen op 28 maart 2018,

Constaterende dat:

 • Voor vergaderingen van het HHRS Rijnland standaard vleeswaren en/of vis worden geserveerd;
 • het eten van vlees en vis in grote mate bijdraagt aan onder andere klimaatverandering, het kappen van oerwouden, de verspilling van zoet water en het uitsterven van oceaanleven. De wereldwijde veehouderij is volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN namelijk verantwoordelijk voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen, net zoveel als alle transport bij elkaar.
 • circa een kwart van het wereldwijde watergebruik naar de productie van dierlijke producten gaat.
 • volgens het World Resources Institute veehouders verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de ontbossing in het Amazonegebied.
 • de vee-industrie de grootste veroorzaker is van de vervuiling van rivieren en kustwateren met fosfaat en stikstof*.

Overwegende dat:

 • het College van D&H aangeeft te streven naar een beter milieu en betere waterkwaliteit;
 • het College aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden;
 • plantaardig eten gezond, lekker en gevarieerd is;
 • Rijnland per vergadering (uitgaande van 40 maaltijden met vlees bij een gemiddelde vergadering) een besparing van circa 60.000 liter water en 79 kilo CO2 uitstoot realiseert, met het serveren van een plantaardige maaltijd;
 • steeds meer grote instanties, zoals de Verenigde Naties, de ministeries van LNV en IenM, het Amerikaanse Dietary Guidelines Advisory Committee, het Britse Intergovernmental Panel on Climate Change en the Department of Energy & Climate Change, het Wereld Natuur Fonds en The Stockholm International Water Institute pleiten voor een meer plantaardig voedingspatroon, vooral voor de bescherming van het klimaat en het milieu;
 • steeds meer overheidsorganisaties, zoals de gemeente Amsterdam, overgaan op een volledig vegetarisch assortiment in hun bedrijfsrestaurants;
 • de keuze voor niet-plantaardig eten blijft bestaan, maar dit dient vooraf aangegeven te worden.

Verzoekt het college:

Bij catering tijdens, voor of na vergaderingen van de VV of Commissie standaard plantaardig eten te serveren. Biologisch vlees, vis en gevogelte kan als dieetwens worden opgegeven.

Spreekt als haar mening uit dat Rijnland haar verantwoordelijkheid moet nemen in dit kader omdat de vee industrie voor een groot deel de veroorzaker is van de klimaatverandering.

Verzoekt het College van D&H om haar voorbeeldfunctie serieus te nemen en standaard plantaardig eten te laten serveren. Biologisch vlees of vis kan als dieetwens worden opgegeven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Ramona Bleyie, Judith Boomsma

Voor: natuurterreinen

Tegen: Agrarisch&Bedrijven, VVD, CDA, AWP, 50Plus, Water Natuurlijk, PvdA, CU/SGP

Bron: http://www.greenpeace.nl/campaigns/landbouw/milieu-impact-van-de-veehouderij/


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer