Amen­dement peil­be­sluit polder Achthoven


1 juni 2016

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in vergadering bijeen op 1 juni 2016,

Kennisgenomen van het voorstel tot vaststelling peilbesluit Polder Achthoven.

Overwegende dat

- de polder van groot belang is voor de weidevogels

- een verdere verlaging van het polderpeil een nadelig effect heeft op de reeds bedreigde positie van de weidevogels.

Spreekt als haar mening uit dat het verlagen van het polderpeil onwenselijk is en amendeert het voorgenomen besluit Peilbesluit Polder Achthoven als volgt:

De peilen van de genoemde peilvakken niet te verlagen opdat dit een positief effect heeft op de leefomgeving van de weidevogels.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren, Ramona Bleyie, Judith Boomsma

Fractie Natuurterreinen, Joke Stoop


Status

Voor

PvdD, Natuurterreinen, WaterNatuurlijk

Tegen

FractieAgrarisch&Bedrijven, VVD, CDA, AWP, 50+, ChristenUnie/SGP, PvdA

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer