Werkt het mest­beleid?


16 juli 2012

Reeds enige keren heeft de Partij voor de Dieren gewezen op het in hun ogen falende mestbeleid, waardoor KRW doelstellingen in gevaar kunnen komen. Op 9 maart 2012 heeft de PvdD daarover vragen gesteld. Bij de trendanalyse van de waterkwaliteit in Rijnland hebben we een analyse gemaakt waarin we aantoonden dat de belasting van het oppervlaktewater in Nederland vooral verminderd is door zeer adequate acties van industrie en waterzuiveringsinstallaties, en dat de uit- en afspoeling van landbouwgronden weinig aan de vermindering van die belasting heeft bijgedragen.

Halverwege 2012 verscheen de Evaluatie meststoffenwet 2012 an het Planbureau voor de Leefomgeving. In de achtergrondrapporten werd geconcludeerd dat 'het mestbeleid werkt'; het aantonen daarvan was redelijk flinterdun. Het Synthese rapport was gelukkig wat genuanceerder van taalgebruik. Ik (Lowie van Liere, burgerlid Partij voor de Dieren in Rijnland) heb de betreffende rapporten gelezen en mijn bevindingen aan de hand van letterlijke citaten uit de rapporten op een rijtje gezet. Dat 'het mestbeleid werkt' is voor de waterkwaliteit behoorlijk aanvechtbaar. AL zal het op lokaal nievau met aanvullende maatregen best een rol kunnen spelen, zolas uit de beantwoording door het bestuur van Rijnland werd uitgelegd. De citaten, en mijn opmerkingen daarbij staan in de volgende [hierlink]. Als ik ooit wat meer tijd heb zal ik daar een verhaal van te maken. Voorlopig zijn de citaten duidelijk genoeg.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer