Water in de Balans voor de Leef­om­geving


15 september 2012

De jaarlijkse Balans voor de Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving bevat ook een hoofdstuk over water, en een enquête onder waterbeheerders. Een paar citaten, niet leuk om te lezen:

Op dit moment voldoet minder dan 1 procent van het oppervlaktewater aan alle doelstellingen van de KRW

Door grote zuiveringsinspanningen voor het stedelijk afvalwater zijn, landelijk gezien, de rioolwaterzuiveringsinstallaties nog maar verantwoordelijk voor een derde van de nutriëntbelasting van de regionale oppervlaktewateren. De landbouw is verantwoordelijk voor twee derde van die belasting. Hierdoor is verdere verbetering van het zuiveringsrendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties in het algemeen maar beperkt (kosten)effectief; wel kan deze nog bijdragen aan lokale doelen.

De wetgeving voor gewasbescherming heeft eveneens tot een verminderde belasting geleid, al zijn de beleidsdoelen voor de oppervlaktewaterkwaliteit niet bereikt en bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel gewasbeschermingsmiddelen.

Waterbeheerders over de uitvoering van de KRW. ‘We hebben te maken met een mestdeken en zo lang dat niet verandert gaan wij onze ecologische doelen niet halen.’ ‘We zijn lekker bezig, maar we hebben ons vergist in het realisme van het ambitieniveau en gaan het niet halen.’

Inrichtingsmaatregelen zijn op korte termijn doeltreffend, maar op langere termijn onvoldoende.

Water- en natuurdoelen voor 2027 niet realiseerbaar bij de huidige landbouwvormen en -bedrijfsvoering

Het volledige hoofdstuk over water vind je hier, de citaten in hun context in het hoofdstuk over de waterkwaliteit vind je in de volgende PDF file [hierlink]

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer