Voor­be­rei­dings­krediet vispassage Spaarndam


2 februari 2017

De ervaring leert dat in het verleden bij de aanleg van bouwwerken niet over de welstand van de vis werd nagedacht. Dit heeft ertoe geleid dat populaties van vissoorten als zalm en aal in Nederland sterk in omvang zijn gedaald.

Het belang om de aanleg van deze vispassage zo snel als mogelijk te realiseren is groot, aangezien Rijkswaterstaat als voorwaarde stelt dat deze gereed is binnen de KRW periode die tot 2021 loopt.

Een vispassage is niet alleen goed voor de welstand van de vis, maar zorgt tevens voor toerisme en recreatie en daardoor dus ook voor de lokale economie.

Graag zou de Partij voor de Dieren ook zien dat na de aanleg van de vispassage toezicht gehouden wordt, zodat de vissen na het passeren van de vistrap niet meteen weg gevangen worden.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer