Boezem­studie


2 februari 2017

De PvdD wil Rijnland complimenteren met de studie, het is goed om zo naar ons watersysteem te kijken. De studie doet denken aan het Delta onderzoek van de commissie Cees Veerman uit 2008. Dit onderzoek heeft ver vooruit gekeken, omdat sommige maatregelen veel tijd kosten om in te voeren.

Het moment van de boezemstudie moeten wij aangrijpen om op die manier naar onze regio te kijken.

Kijkend naar dit onderzoek, moeten we concluderen dat we eigenlijk al aan onze max van beheersmaatregelen zitten, terwijl het kapitaal hier zich nog meer opbouwt (woningen, dure bedrijven). Een eventueel falen van het systeem heeft heel grote gevolgen.

De vraag is dus of we lapmiddelen willen, of echte keuzes maken.

Het voorstel straalt uit dat we het laatste willen, maar houdt zich ons inziens nog teveel bij een inspanningsverplichting.

Ons advies is: kijk nog verder vooruit, en denk daarbij ook aan generaties die na ons komen. Ga samen met alle belanghebbenden een visie vormen. Wij zien graag een regionaal deltaplan met concrete doelen, waar ook kosten aan verbonden zijn. Hierin hebben alle overheden een rol. In het voorstel wordt wel aangegeven dat Rijnland afhankelijk is in het behalen van de resultaten van gemeenten, maar er wordt geen inzicht gegeven hoe de gemeenten als het ware medeplichtig hierin worden gemaakt.

Het is een gemiste kans dat de droogte studie apart wordt aangeboden, omdat ons nu een integraal beeld wordt onthouden.

Bij het hanteren van de aanvullende Rijnlandse norm, vanwege het risico op juridische claims, kijken we enkel in het nu, terwijl uit de studie blijkt dat het systeem op termijn bijna niet meer beheersbaar is. Wij zijn van mening dat juridische claims geen rol moeten spelen in de lange termijnvisie van Rijnland. Als we dit belangrijk vinden, kan er nooit iets veranderen, we moeten juist inzetten op gedragsverandering.

Waarom niet nu alvast nadenken over nieuwe normen? Als we kijken naar het gebruik van het land, kunnen we dan een differentiatie in normen formuleren? Dit afgewogen tegen de kosten om een bepaald peil te handhaven. Dit leidt in sommige gebieden wellicht tot hogere risico’s, maar biedt wellicht ook meer kans op natuurontwikkeling. De PvdD ziet de oplossing niet in het opvoeren van bemalingscapaciteit. Bij echte klimaatadaptatie brengen we het gebruik van het gebied in overeenstemming met de risico’s, in plaats van veel te investeren in de maatregelen.

Wij zouden graag een daadkrachtigere rol van Rijnland zien. Het voorstel is op de goede weg, maar het gaat ons niet ver genoeg.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer