Toekomst orga­ni­satie zuive­rings­beheer


2 februari 2017

Toekomst organisatie zuiveringsbeheer

Vorig jaar had ik mij aangemeld voor de klankbordgroep TOZ, en dat was voor mij echt een sprong in het diepe. Daarmee bedoel ik een sprong in een complexe materie, die afhankelijk is van een snel veranderende toekomst, waar we als Rijnland maar gedeeltelijk invloed op hebben.

In de klankbordgroep hebben we hoofdbrekende discussies gevoerd, over hoe we het proces aan zouden pakken, om een goed keuze te kunnen maken. Het selecteren van toekomstcenario’s, het bepalen wat we hierin echt belangrijk vinden en een analyse van de complexe omgeving waarin het zuiveringsbeheer zich bevindt.

De gesprekken hebben ervoor gezorgd dat we als verschillende partijen dichterbij elkaar zijn gekomen qua denkbeelden en opvattingen. Iets wat ik vooraf niet direct voor mogelijk had gehouden.

Het voorstel, dat in de commissie is besproken, stond ik volkomen achter. In de klankbordgroep waren wij het erover eens dat het van belang is om te bekrachtigen dat het zuiveren van afvalwater een publieke TAAK is.

Het voorstel wat nu in de nota van wijziging is opgenomen, luidt dat het zuiveren van afvalwater een publieke VERANTWOORDELIJKHEID is, maar dat we nadrukkelijk meer ruimte voor samenwerking met marktpartijen willen openhouden.

Conform de Waterwet art 3.4 geschiedt het zuiveren van afvalwater onder de verantwoordelijkheid van een Waterschap. Als wij dit nu – opnieuw – besluiten, impliceert dit dat wij niet eerder wisten dat dit in de wet staat. Het besluit was er juist op gericht om te bekrachtigen dat het zuiveren een publieke TAAK is. Een taak kunnen wij overdragen of uitbesteden, een verantwoordelijkheid niet.

De PvdD ziet zeker de voordelen van het gebruik maken van kennis en innovatieve kracht uit de markt als het gaat om grondstofterugwinning en energiebesparing. Maar wij achten het zeer van belang dat het zuiveren van water, wat direct consequenties heeft voor de volksgezondheid, uitgevoerd moet worden door een publieke organisatie met een gekozen volksvertegenwoordiging.

Het voorliggend voorstel biedt opeens weer ruimte om deze taak alsnog van Rijnland af te organiseren, en dat baart mij zorgen.

Ik vind het ook geen recht doen aan het proces, wat we in de klankbordgroep hebben doorlopen. Het belangrijkste is namelijk niet om het doel stellen en het resultaat behalen, maar het gaat om de weg die je gezamenlijk aflegt naar het doel, en de samenwerking die ontstaat om het doel te kunnen stellen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer