Stemverklaring Partij voor de Dieren visie muskusrattenbestrijding

Hierbij legt de Partij voor de Dieren een stemverklaring af dat wij het voorstel niet zullen steunen.

De redenen zal ik opnoemen.

Elk massaal doden van wilde dieren is genocide, dat wil zeggen een misdaad tegen de soort. De rechten van het dier behoren evenals de rechten van de mens wettelijke bescherming te genieten.

De visie is gebaseerd op niet afgeronde studies, hierdoor is de visie onvolledig.

Voor het opstellen van de visie zijn niet alle stakeholders betrokken.