Bijdrage initi­a­tief­voorstel serveren plant­aardig buffet


28 maart 2018

Naar aanleiding van ons initiatiefvoorstel nam ik contact op met een aantal VV leden van andere partijen. Mij is door bijna alle partijen gezegd het voorstel niet te willen steunen omdat iedereen de keuze moet hebben om een ‘stukje vlees’ te kunnen eten. Dat stukje vlees is veel meer dan menigeen denkt. Ironisch genoeg moet een veganist altijd en overal vooraf aangeven dat hij of zij plantaardig wil eten. Blijkbaar mag een veganist het dus niet normaal vinden om plantaardig te kunnen eten. Wat wij normaal zijn gaan vinden, hoeft niet normaal te zijn. Slavernij was vroeger ook normaal. Nu vinden wij het barbaars. Dat vrouwen niet mochten stemmen, vonden we normaal. Roken in het bijzijn van kinderen, op het werk of onder de neus van een niet roker. We vonden het prima met zijn allen. Nu vinden we het asociaal. Precies zo zal het gaan met het eten van vlees, vis en zuivel. Het is asociaal.

De wereldbevolking is de afgelopen decennia namelijk explosief gegroeid en we eten met z’n allen steeds meer vlees en zuivel. Tweederde van alle landbouwgrond ter wereld wordt gebruikt als weiland voor grazende dieren of de teelt van veevoer. In Zuid-Amerika zijn miljoenen hectaren regenwoud gekapt voor de teelt van soja of om runderen te laten grazen. Nederland importeert deze soja om onze uit de hand gelopen veestapel te voeden. Ook importeren we Zuid-Amerikaans rundvlees. We eten dus letterlijk het regenwoud op.

Maar wat is er dan mis met vis? Oceanen lopen gevaar door overbevissing, vervuiling en klimaatverandering. Er wordt bijvoorbeeld eenvoudigweg veel te veel vis gevangen. Daardoor kunnen vispopulaties niet herstellen en is er dus ook onvoldoende aanwas van nieuwe vis. Van 90 procent van de visbestanden wordt het maximale of zelfs meer uit zee gehaald. Dit gebeurt ondermeer met schadelijke vangstmethoden die het zeeleven onder water kapot maken of onnodige bijvangsten hebben. Bovendien ondermijnt piratenvisserij pogingen om de zeeën op een verantwoorde manier te beheren.

De productie van vlees, zuivel en eieren echter heeft nog vele andere schadelijke gevolgen, bijvoorbeeld de bergen mest die we moeten zien weg te werken. Die mest vervuilt de lucht, het water en de bodem, waardoor planten- en diersoorten uitsterven. Maar ook de teelt van veevoergewassen gaat met heel wat vervuiling gepaard. Denk maar aan alle insecticiden, onkruidverdelgers en kunstmest die in het milieu terechtkomen. Veel veevoer dat dieren uit de vee-industrie krijgen, is bovendien genetisch gemanipuleerd.

Biologisch vlees is een betere keuze dan vlees uit de vee-industrie. Het voer dat biologisch gehouden dieren krijgen, is geteeld zonder het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Maar ook dieren uit de biologische veehouderij nemen ruimte in, produceren mest en eten voer waarvan de grondstoffen ook voor menselijke consumptie gebruikt hadden kunnen worden. Minder vlees, zuivel, eieren en vis eten is essentieel als we onze bossen, oceaan en het klimaat willen beschermen.

Rijnland is bezig met de energietransitie en klimaatadaptatie. We zijn zo goed bezig, maar 2x per maand een plantaardige lunch laten serveren is niet mogelijk. Die concessie willen we niet doen voor dierenwelzijn en milieu…Het is the elephant in te room waar we liever niet over willen praten, want veranderen is lastig, moeilijk, willen we niet aan.

Ook werd door een collega VV lid een onderzoek aangehaald dat plantaardig eten qua waterverbruik etc. milieuvervuilender is dan de vee industrie. Aan de hand daarvan wil ik nog een leuk stukje aanhalen van Dolf Jansen over het betreffende onderzoek dat gedaan is door Paul Fishbeck over de milieubelasting van vegetarisch eten.

“De Volkskrant toonde aan dat een onderzoek van een hoogleraar van een universiteit in Pittsburgh, waaruit zou blijken dat gezond en vegetarisch eten eigenlijk milieubelastender is dan het gemiddelde Amerikaanse dieet, een ongeveer even groot waarheidsgehalte bevatte als de gemiddelde boekhouding van Henk Krol. Een voorbeeld van bewust slecht uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek: de ecologische voetafdruk van sla zou groter zijn dan die van spek, dat wist hoogleraar Paul Fischbeck te bewijzen door per calorie te vergelijken, waardoor vier stukjes spek werden vergeleken met 93 volwassen porties sla, en wat denkt u, dan kostte sla meer water. Fascinerend. En gelul in de wetenschappelijke ruimte natuurlijk. Maar goed, als je Fischbeck heet dan begrijp ik dat je hongerig bent en gewoon door wilt eten, nog los van het feit dat dit soort onderzoekers meestal financieel worden ondersteund door de branche of sector die precies die onderzoeksresultaten nodig heeft om de omzet op peil te houden.”

Hier wil ik het graag bij laten.

Bron: http://www.greenpeace.nl/campaigns/oceanen-2/bedreigingen/

Bron: http://www.greenpeace.nl/campaigns/landbouw/milieu-impact-van-de-veehouderij/

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer