Bijdrage aan Water­be­heerplan 5


10 januari 2015

In de Vereningde Vergadering van 7 januari 2015 zijn stukken voor het volgende Waterbeheerplan besproken. De Partij voor de Dieren heeft daarop een aantal aanvullingen naar voren gebracht. Die aanvullingen zullen voor het allergrootste deel worden verwerkt en worden doorgegeven aan het volgende bestuur. Het belangrijkste is wel dat Rijnland zeer goed weergeeft hoe de verdeling van de uitgaven is, maar na laat te vemelden hoe dat met de inkomsten is gesteld. Dat is niet ransparant! De Partij voor de Dieren heeft er al herhaaldelijk opgewezen dat burgers relatief veel meer betalen aan de Watersysteemheffing (50%) dan de boeren (6,4%), terwijl een groot deel van de maatregelen die het waterschap uitvoert vooral in het belang van de boeren is. De Partij voor de Dieren vindt dat deze scheefgetrokken verhouding recht gezet wordt. Anders is het niet meer of minder dan een verkapte subsidie aan de landbouw, de grootste gebruiker/vervuiler. De bijdrage van de Partij voor de Dieren en de reactie van het projectteam vind je hier: [hierlink]

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer