Geen paling bij maal­tijden Rijnland


25 maart 2009

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland

Gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

• bij de maaltijden van de Verenigde Vergadering, de hiermee verbonden commissies en in het bedrijfsrestaurant visproducten worden geserveerd afkomstig van de met uitsterven bedreigde paling;

overwegende dat:
• paling met uitsterven wordt bedreigd;
• paling gruwelijk wordt gedood middels een langdurig zoutbad waarmee de huid letterlijk wegschroeit;
• paling om deze reden van de menukaart is gehaald in de Tweede Kamer;
• Minister Verburg heeft opgeroepen tot een verbod op aal in de paaimaand oktober
• ‘duurzaamheid’ tot speerpunt is benoemd in het coalitie-akkoord van Rijnland
• er duurzamere alternatieven beschikbaar zijn zoals genoemd in duurzame visgidsen als de ‘viswijzer’ van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee;

verzoekt het College van Hoogheemraden en de Verenigde Vergadering:

• per direct te stoppen met het aanbieden van gerookte paling bij maaltijden van de VV en in het bedrijfsrestaurant
• te bevorderen dat het Hoogheemraadschap bij haar verdere visinkoopbeleid uitsluitend vis selecteert die in de visgids van het Wereld Natuur Fonds en Stichting De Noordzee als duurzaam wordt aanbevolen,

en gaat over tot de orde van de dag.

D.M. de Vos
Partij voor de Dieren


Toelichting:

Intrek van glasaal en terugkeer van schieraal worden ernstig beperkt door allerlei kunstwerken zonder visvriendelijke doorgeleiding. Waterschappen, waaronder Rijnland, getroosten zich grote moeite en financiële inspanningen om de doorgeleiding voor vissen zo veel als mogelijk te verbeteren. Poldergemalen verhakselen 61,4 ton aal jaar-1. Echter: in Nederland wordt 1000 ton aal per jaar gevangen, een derde deel daarvan is schieraal. De Nederlandse kweeksector (ca. 5000 ton per jaar) gebruikt daarvoor jaarlijks 12 ton glasaal. De vermindering van de glasaal sinds 1980 is dramatisch. Er is nu 1% van de glasaal in 1980 en 5% van de rode aal die er in 1950 was. Reden is de vangst van de glasaal op weg naar Europa, maar vooral het geringe aantal schieralen dat terugkeert naar hun paaiplaatsen in de Sargasso Zee.


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer