Steun van minister Kamp voor verlenging goed­keuring gebruik Roundup met 10 jaar


Toelichting

De NOS bericht dat het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, bekend onder de merknaam Roundup, gewoon gebruikt mag blijven worden. Minister Kamp van Landbouw steunt het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van het middel met tien jaar te verlengen. Kamp baseert zich op het feit dat er geen bewijs is dat het middel kankerverwekkend is. Wel moeten er maatregelen worden genomen om het oppervlaktewater te beschermen, met name als dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Het voorstel van de Europese Commissie om de goedkeuring van glyfosaat met tien jaar te verlengen wordt in oktober besproken in het Europees Parlement.

Vragen

Bent u bekend met deze berichtgeving?
Op welke maatregelen doelt de minister, om het oppervlakte water te beschermen?
Deelt u de mening, dat hier sprake is van afwenteling op de Waterschappen?
Hoe past deze ontwikkeling in de onlangs vastgestelde strategie; de Toekomst van het Zuiveringsbeheer?
Heeft deze ontwikkeling invloed op de met het MJP vastgestelde bezuiniging op het onderzoek naar zuiveringsmogelijkheden van bestrijdingsmiddelen?
Als dat laatste niet het geval is; is uw college dan voornemens om bezwaar tegen de verlening te maken?


? ?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer