Motie: Muskus­ratten niet zien als een soort die uitge­roeid moet worden


23 november 2022

De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bijeen in de vergadering van 23 november 2022.

Constaterende dat:

- Waterschappen de wettelijke opdracht hebben om waterkeringen te beschermen.

- Er nog nooit een dijk is bezweken door graverij van muskusratten.

- Versterking van het ecosysteem om de invloed van een invasieve exoot tegen te gaan ook elders

door Rijnland wordt toegepast.

Overwegende dat:

- De strategie van terugdringen tot aan de landsgrenzen in feite neerkomt op de totale uitroeiing

van een diersoort.

- Een dergelijke strategie, afgezien van de morele verwerpelijkheid, gedoemd is te mislukken

- Waterkeringen beschermd kunnen worden tegen invloeden van dieren zonder over te gaan tot uitroeien.

- Anticonceptie een goede manier is om een populatie niet te groot te laten worden.

Verzoekt het college:

Te onderzoeken op welke manier waterkeringen beschermd kunnen worden zonder te grijpen naar methodes van verdelging die leiden tot de uitroeiing van een diersoort, maar in te zetten op het minder kwetsbaar maken van de dijken.


Harbert van der Kaap – Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer