Water­schaps­ver­kie­zingen Hoog­heem­raad­schap Rijnland


20 maart kunt u voor uw idealen kiezen

Op 20 maart 2019 gaat Nederland naar de stembus voor de Waterschappen. De Partij voor de Dieren doet opnieuw mee in Hoogheemraadschap Rijnland. Onze huidige waterschapsbestuurder staat weer kandidaat, samen met haar duo-lid, en een sterke lijst met nieuwe en bekende gezichten staat klaar om onze idealen in het waterschap uit te dragen.

Wil je weten wat onze idealen zijn? Lees dan onze speerpunten of het complete verkiezingsprogramma.