Judith Boomsma


Water­schaps­be­stuurder en frac­tie­voor­zitter

Judith Boomsma is onze Waterschapsbestuurder en fractievoorzitter bij Hoogheemraadschap Rijnland. Ze is 40 jaar en woont met haar man en kinderen van 9 en 11 jaar woon in Oegstgeest.

Tijdens haar studie Biologie in Leiden ontdekte ze hoe belangrijk het leven van planten en dieren is voor de mens. Zonder insecten, ecosystemen, natuur, kunnen wij niet leven. Daarom ben is ze actief geworden voor de Partij voor de Dieren.

Sinds 2015 is ze lid van de Verenigde Vergadering van Rijnland. In de afgelopen vier jaar heeft ze altijd aandacht gevraagd voor een gezond, duurzaam watersysteem voor mens en dier. Ze vindt het belangrijk dat we naar de toekomst kijken en dat het waterschap met de tijd mee gaat. Klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling zijn opgaven waar dit laag gelegen waterschap een antwoord op moet vinden. Zodat dit gebied ook voor toekomstige generaties leefbaar blijft. Een robuuste inrichting met meer plek voor natuur ziet ze als oplossing. Meer ruimte voor natuurlijke oevers, dijken en bufferzones voor waterberging. Dat betekent een andere kijk op de inrichting van dit gebied, en daarbij kritisch zijn op gevestigde belangen, zoals intensieve landbouw en veeteelt.

Naast VV-lid is Judith programma-manager Duurzaamheid bij de gemeente Oegstgeest. Ze heeft daardoor veel kennis over de energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Ze geef niet gauw op, denkt in mogelijkheden en weet met haar enthousiasme mensen in beweging te krijgen!